Våttkort

 

Norges Padleforbund har utviklet en kursstige i padling som kalles ”Våttkort”.

Det er ikke noe krav om at en må ha «våttkort» for å kunne padle kajakk. Mange klubber og kommersielle aktører, som leier ut kajakker, stiller imidlertid som et krav om at en har «våttkort» for å kunne leie kajakk. Dette gir utleier en trygghet på at padleren har fått en innføring i grunnleggende teknikk, sikkerhet og risikovurdering.

De ulike kursene innenfor våttkortstigen er i følgende rekkefølge:

  • Introduksjonskurs : 3, 5 time
  • Grunnkurs: 16 timer
  • Teknikkurs: 16 timer
  • Aktivitetslederkurs: 16 timer
  • Videregåendekurs: 6 dager over tre helger
  • Veilederkurs: tre helger + en dag

En må ta alle kurs i våttkortstigen i rekkefølge fra og med Grunnkurs, dvs at en ikke trenger å gjennomføre Introduksjonskurs, men kan starte direkte på Grunnkurs. For å kunne få delta på Teknikkurs, så må en ha gjennomført Grunnkurs først.

Følgende er hentet fra Norges Padleforbunds nettside:

”Våttkort danner rammen for kursstigene og mulighetene for padleutdanning som finnes i Norges Padleforbund (NPF). Våttkort er et plastkort på størrelse med et vanlig kredittkort. Baksiden av kortet er satt av til å klistre på oblater som er små bevis, eller diplomer, på de kursene du har tatt i NPF. For at Våttkort skal være gyldig må du ha oblater som viser hvilke kurs du har tatt. Ettersom du tar kurs innen en gren klistres nye oblater oppå de gamle.”

Kriteriene

Norges padleforbund anbefaler følgende tidsperspektiv i våttkortstigen:

  1. sesong: Introduksjonskurs / Grunnkurs / Teknikkurs
  2. sesong: Aktivitetslederkurs
  3. sesong: Videregående kurs
  4. sesong: Veilederkurs

Det presiseres at tidsperspektivet er veiledende. Det er opp til Veileder på hvert enkelt kurs å ta den endelige beslutningen på om deltakeren er kvalifisert.