Narvik

  • Påmeldingsfrist:  Senest i løpet av tirsdagen før kurset starter.
  • Kurs gjennomføres med minimum fire, maks åtte deltakere.

Kursplan 2023

Juli

  1. -2 . juli – arrangeres i Tyttebærvika i Rombaken