Kontakt

Mobil: 48 27 79 10

Epost: haalogaland.kajakk@gmail.com

Organisasjonsnummer: 915 366 287

Bankkontonr: 1208.32.66706